Skærpet medicin-overvågning

Pr. 1/1-18 er der kommet ændringer fra Sundhedsstyrelsen vedrørende skærpet overvågning og kontrol med ordinationer på følgende præparater: pectyl, pectyl stærke, kodein og tramadol/dolol/nobligan. Dette betyder, at disse præparater ikke længere kan fornyes via e-portalen eller app’en Medicinkortet, da de ikke vil være synlige her.

Den 1. januar 2018 igangsatte politikerne Cannabis forsøgsordningen. I den forbindelse vil vi her i lægehuset gøre vore patienter opmærksomme på, at vi IKKE vil støtte dette eksperiment, som gør vore patienter til forsøgspersoner. Vi vil ikke udskrive Cannabis til vore patienter.
Vi har støtte fra Lægeforeningen og Praktiserende Lægers Organisation, som heller ikke går ind for denne ordning.