Corona-19 tiltag i lægehuset.

Patienter med luftvejsinfektioner, dvs. tegn på snot, hoste, snue, ømhed i muskler, hovedpine eller feber, skal IKKE møde op i lægehuset, men ringe hvis behov for hjælp. 

Pga. COVID-19 er åben konsultation lukket. Det er fortsat muligt at bestille tid via sms eller telefon, her vil vi vurdere, om konsultationen skal foregå via telefon, video eller fremmøde. “Min læge” app. skal downloades til videokonsultation. Tidsbestilling via e-portalen er midlertidigt lukket.


VIGTIGT: Ingen fremmøde i lægehuset uden forhåndskontakt.


Vi forsøger at begrænse antallet af besøg her i huset, derfor børn og ældre, som har pårørende med, skal begrænses til en person.

Lægernes telefontid er nu igen tilbage til 30 min fra kl.8.00 – 8.30.