Covid-19 tiltag i lægehuset.

Patienter med luftvejsinfektioner, dvs. tegn på snot, hoste, snue, ømhed i muskler, hovedpine eller feber, skal IKKE møde op i lægehuset, men ringe hvis behov for hjælp. 

Ingen konsultation ved hoste og halssmerter uden forudgående tlf.kontakt.
Lægernes telefontid er dagligt fra kl.8.00 – 8.30.

Pga. COVID-19 er åben konsultation lukket. Det er muligt at bestille tid via sms eller telefon og nu også igen på e-portalen. Vi vil vurdere, om konsultationen skal foregå via telefon, video eller fremmøde. “Min læge” app. skal downloades til videokonsultation.

VIGTIGT: Ingen fremmøde i lægehuset ved luftvejssymptomer uden forhåndskontakt.

Vi forsøger at begrænse antallet af patienter i venteværelset og alle med luftvejssymptomer opfordres til at vente udenfor og vil blive ringet ind af lægen.