Lidt nyt fra lægehuset

1. november blev jordemoder Lise Zachariassen ansat i klinikken 3 dage om ugen tirsdag, onsdag og torsdag. Lise vil primært foretage alle graviditetsundersøgelser og derudover varetage blodprøvetagning, vaccinationer og forundersøgelser til årsgennemgang.

Pr. 1/7-22 har læge Susanne Kaae købt sig ind i lægehuset, så vi nu igen har 3 faste læger tilknyttet Lægerne Realskolevej.