Information om vanedannende medicin og retningslinjer for fornyelse af recept.

Vanedannende medicin

Forbruget af vanedannende medicin (sovemedicin, beroligende medicin og morfinpræparater) er for højt i Danmark. Sundhedsstyrelsen har fokus på området og anbefaler:

Sovemedicin bør kun bruges 1-2 uger.

Beroligende medicin kun i 4 uger.

Stærk smertestillende medicin i en så kort periode som muligt.

Årsagen er, at virkningen aftager efter kort tids brug. Herefter er der kun bivirkningerne tilbage – svimmelhed, døsighed, konfusion, faldtendens, hukommelses- og koncentrationsbesvær. Medicinen er vanedannende, kroppen bliver afhængig af den. Man får trang til stoffet. Efter relativt kort tids forbrug, vil et brat ophør med medicinen give abstinenser (uro, angst, søvnløshed mm).

Receptfornyelse på sovemedicin, beroligende samt stærk, smertestillende medicin kan kun laves/fornys ved personligt fremmøde i klinikken, og der skal bestilles tid til alle receptbestillinger/-fornyelser.

Andre læger eller lægevagten må ikke forny disse typer af recepter, så hold øje med lukkedage i klinikken.

Cannabis
Den 1. januar 2018 igangsatte politikerne Cannabis forsøgsordningen. I den forbindelse vil vi her i lægehuset gøre vore patienter opmærksomme på, at vi IKKE vil støtte dette eksperiment, som gør vore patienter til forsøgspersoner. Vi vil ikke udskrive Cannabis til vore patienter.
Vi har støtte fra Lægeforeningen og Praktiserende Lægers Organisation, som heller ikke går ind for denne ordning.